Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Udfyld blanket 09.004 for den enkelte måned.

Udgifter i forbindelse med nævnsmøder:
Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder eller landsmøder/erfamøder:

Blanketter skal fremsendes til Skatteankestyrelsen, gerne pr. mail: naevn@sanst.dk