Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Det går op, og det går ned med klager

 

Resumé

Ankenævnene i det danske skattesystem havde travlt i 2010. Ankenævnet for ejendomsvurdering behandlede 50 procent flere klager end året før. Færre klager til skatteankenævnet.


Året 2010 har været forrygende travlt for ankenævnene under Skatteministeriet. Ikke mindst når det gælder klager over ejendomsvurderinger, hvor de 15 ankenævn har afsluttet behandlingen af flere end 15.000 klager. Det er mere end 50 procent flere end året før, og dermed er beholdningen af klager nedbragt med næsten 11.000.

- At det har kunnet lade sig gøre skyldes, at vi har afsat ekstra medarbejderressourcer til sekretariatsbehandling af de mange klager. De har sammen med medlemmerne af ankenævnene ydet en ekstraordinær indsats, siger Skatteministeriets ankechef, Bent Madsen.

Antallet af klager i motorankenævnene er steget med over 150 procent, mens klageantallet til skatteankenævnene er faldet med 12 procent. Dermed fortsættes tendensen, der dog ser ud til at have stabiliseret sig omkring et par tusinde klager årligt.

Mange klagere får medhold
Ankenævnene er første uafhængige klageinstans, når en borger eller virksomhed har en klage over SKATs afgørelser, og årsberetningerne for de tre ankenævn, skatteankenævnet, vurderingsankenævnet og motorankenævnet viser, at mange klagere får medhold. Skatteankenævnene og vurderingsankenævnene har i 2010 givet fuldt eller delvist medhold i henholdsvis 34 og 50 procent af de afgjorte klager. I motorankenævnene fik 62 procent helt eller delvist medhold.

- Nogen kunne måske forledes til at tro, at når så mange får medhold i en eller anden grad, så er det udtryk for, at den sagsbehandling, der klages over, ikke er tilstrækkelig god. Men så enkelt forholder det sig ikke, siger Bent Madsen.

- Ejendoms- og motorvurderingsklager er i al væsentlighed rene skøn, og her er der ingen facitlister. På skatteområdet sker det ofte, at der ved klagebehandlingen dukker bevisligheder og dokumentationer op, som kunne have overflødiggjort en henvendelse til skatteankenævnet.

Der er pr. 1. juli 2010 udnævnt nye medlemmer til ankenævnene, og der er som noget nyt - på forsøgsbasis - etableret et fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm. Antallet af skatteankenævnsmedlemmer er nedsat væsentligt i forhold til tidligere, idet der er udnævnt 245 mod tidligere 462.

Yderligere oplysninger:
Journalister: Ankenævnschef Bent Madsen tlf. 27 51 72 22 eller tlf. 72 37 00 72 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18

Årsberetning vedr. vurderingsankenævn
Årsberetning vedr. skatteankenævn
Årsberetning vedr. motorankenævn

Fakta om ankenævn

Skatteankenævn
Der er 29 skatteankenævn med i alt 245 medlemmer.

Skatteankenævnene hører under Skatteministeriet og er første klageinstans for SKATs afgørelser om indkomst- og ejendomsværdiskat vedrørende fysiske personer og dødsboer, herunder afgørelser om gaveafgift.

Skatteankenævnene er en lokal lægmandsinstans, og medlemmerne er udnævnt af skatteministeren efter indstillinger fra kommunerne.

Vurderingsankenævn
Der er 14 vurderingsankenævn med i alt 94 medlemmer.

Vurderingsankenævnene hører under Skatteministeriet og er første klageinstans for afgørelser truffet af SKAT vedr. vurdering af fast ejendom.

Vurderingsankenævnene er en lokal lægmandsinstans, og medlemmerne er udnævnt af skatteministeren efter indstillinger fra kommunerne.

Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm
Der er ét fælles skatte- og vurderingsankenævn med 7 medlemmer.

Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm hører under Skatteministeriet og behandler både skatte- og vurderingsankenævnssager.

Nævnet er en lokal lægmandsinstans, og medlemmerne er udnævnt af skatteministeren efter indstillinger fra Bornholms Regionskommune.

Motorankenævn
Der er 4 motorankenævn med i alt 12 medlemmer.

Motorankenævnene hører under Skatteministeriet og er første klageinstans for afgørelser truffet af SKAT vedr. visse spørgsmål af skønsmæssig karakter efter registreringsafgiftsloven - de såkaldte vurderingssager.

Medlemmerne af motorankenævnene er udnævnt af skatteministeren efter indstillinger fra FDM og forhandlerorganisationerne.