Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Økonomi- og indenrigsministeren har den 10. maj 2012 fremsat forslag om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (lovforslag L 187).

Baggrunden for lovforslaget er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets pressemeddelelse, at ministeriet omkring årsskiftet blev gjort opmærksom på, at der formentlig var et problem med den nuværende formulering af ejendomsskatteloven. 3.000 grundejere har ikke været forpligtet til at betale ejendomsskat, fordi de har fået et fradrag for forbedringer på deres ejendomme, og samtidig også lavet en ændring på grunden. Det skyldes et problem i ejendomsskatteloven, som opstod i forbindelse med indførelsen af skatteloftet fra 2002.

Økonomi- og indenrigsministeriets pressemeddelelse kan ses på ministeriets hjemmeside.

Lovforslaget kan ses på folketingets hjemmeside.