Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Skatterådets årsberetning 2011 er offentliggjort på SKAT.dk

Der er pr. 1. november 2011 nedsat et nyt Skatteråd. I Skatterådets årsberetning 2011 skriver formand for Skatterådet Hanne Søgaard Hansen om sine tanker og overvejelser om det nye Skatteråds arbejde og betydning. Om Skatterådet som lægmandsinstitution står der i beretningens forord:

"Skatterådet som lægmandsinstitution

Det er vigtigt at understrege, at Skatterådet ikke er et klageorgan, men derimod en vigtig lægmandsinstitution i skattesystemet. Som lægmandsorgan er Skatterådet med til at give afgørelserne på skatteområdet legitimitet. Deltagelse af lægmænd er særligt af betydning, når Skatterådet træffer afgørelser, der ikke blot fortolker loven, men også trækker grænser og fastlægger de rammer, som Skatteadministrationen efterfølgende skal arbejde indenfor.

Der er måske nogen, der vil hævde, at Skatterådets afgørelser ikke ville være meget anderledes, hvis det var embedsmænd, der traf afgørelserne. Jeg tror, at det er rigtigt, at i mange afgørelser ville man nå til det samme resultat, uanset om der har deltaget lægmænd i afgørelsen eller ikke. Men tilbage bliver en række afgørelser, hvor man inden for "den juridiske ramme" kan nå til forskellige resultater. Fx kan en arbejdsgiver give sine medarbejdere en julegave i form af en tingsgave, når den ikke koster mere end 700 kr. Er der derimod tale om kontanter, er gaven skattepligtig, selv om beløbsgrænsen ikke er overskredet. Men hvad med et gavebevis på et valgfrit hotelophold? Er det en tingsgave, eller må det betragtes som kontanter? Her er der plads til, at rådet kan diskutere spørgsmålet og nå et resultat, som rådet finder rigtigt og fornuftigt.

Det er derfor min overbevisning, at det er sundt, at der deltager lægmænd i afgørelsen af sager i Skatterådet. Ikke blot er det med til at sikre en balance mellem skatteyder og skatteadministrationen, men der sendes også stærke og vigtige signaler til skattesystemet om, at der skal være fornuft, rimelighed og proportionalitet i administrationen af skatte- og afgiftslovgivningen.

Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at der er den omkostning ved en lægmandsinstitution, at det kan indebære en længere sagsbehandlingstid for at få truffet afgørelsen. Denne omkostning er imidlertid efter min opfattelse nødvendig og acceptabel, når der henses til den retssikkerhedsgaranti, som medvirken af lægmænd udgør for borgere og virksomheder."

Link til Skatterådets årsberetning 2011.