Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Folketinget har den 13. juni 2012 vedtaget L187 om ændring af loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår nye grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v.

Med ændringen lovfæstes fremadrettet grundlæggende samme beregningsregel, som er gældende efter § 1, stk. 5, idet fradrag for forbedringer fremover alene kan ske i det aktuelle års vurdering. Fradrag for forbedringer kan således ikke fratrækkes i tidligere historiske år, som danner baggrund for beregning af skatteloftet, heller ikke selv om der til forbedringerne kan være knyttet en højere vurderingsansættelse i de tidligere, historiske år. Ændringen vil derimod alt andet lige betyde en videreførelse af den beskatning, kommunerne i praksis har foretaget til og med 2011.

Mere om lovforslagets behandling kan ses på Folketingets hjemmeside