Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Skatteministeren har den 14. august 2012 fremsat lovforslag L 198  Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven.(Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.).

Lovforslaget og ministerens fremsættelsestale kan ses på Folketingets hjemmeside