Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Folketinget har ved 3. behandling den 13. september 2012 vedtaget lovforslag L 198 Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.).

Forslaget som vedtaget kan ses på Folketingets hjemmeside