Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Af den skriftlige redegørelse, som statsministeren iht. Grundlovens § 38 skal forelægge for Folketinget ved folketingsårets begyndelse, fremgår det under skatteministerens område bl.a., at regeringen i løbet af folketingsåret forventer at fremsætte forslag om ændring af skatteforvaltningsloven:

"Ændring af skatteforvaltningsloven (Ændring af klagestrukturen på skatteområdet)
(Mar II)

Forslaget vedrører en modernisering af klagesystemet på Skatteministeriets område. Formålet med forslaget er at skabe en mere effektiv struktur med fortsat høj kvalitet i klagebehandlingen."

I anledning af det bebudede lovforslag har repræsentanter fra VAFs bestyrelse (formand Jørgen Svaneberg, næstformand Michael Mose og bestyrelsesmedlem Hans Kristensen) deltaget i et møde med formandsskabet fra Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) den 8. oktober 2012.

På mødet blev foreningernes holdninger til modernisering af klagesystemet drøftet. Det blev besluttet at etablere en fælles "krydsgruppe" med samme deltagerkreds, der kan følge udviklingen og fortsætte foreningernes samarbejde i relation til det kommende lovforslag, herunder optræde samlet i dialogen med skatteministeriet om de potentielle lov- og regelændringer.