Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Skatteministeren har fremsat L 212 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v).

Et resume af lovforslaget kan ses på Skatteministeriets hjemmeside  

Hele lovforslaget kan ses på Folketingets hjemmeside