Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Regeringen har bebudet, at den i  2013 vil fremsætte et lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet. Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) og Vurderingsankenævnsforeningen (VAF) har på ministerens opfordring i samarbejde udarbejdet et forslag til ny kredsinddeling.

Begge formænd, Richard Petersen og Jørgen Svaneberg, har udsendt orienteringsbrev til medlemmer af skatteankenævn, vurderingsankenævn samt fælles skatte- og vurderingsankenævn den 15. januar 2013.

Link til brevet.