Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Vurderingsankenævnsforeningen afholder (ekstra) landsmøde i København mandag, den 2. september 2013.

Invitationer til mødet ventes udsendt primo/medio august, og den endelige dagsorden for mødet vil blive lagt på SharePoint senest en uge før mødet.