Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Det vedtagne lovforslag kan ses på Folketingets hjemmeside ft.dk

Se i øvrigt om behandlingen af lovforslaget på ft.dk