Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Vurderingsankenævnsforeningen har fremsendt høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse.

Høringssvaret kan du læse her.