Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Formand


Uffe Nielsen
Vurderingsankenævn Storstrøm
gun@innovare.dk / un@sanst.dk

Næstformand


Jørgen Højgaard
Vurderingsankenævn Vestjylland

Suppleant
Tage Rækby
Vurderingsankenævn Vestjylland

Kasserer


Hans Kristensen
Vurderingsankenævn Storstrøm

Suppleant
Helle Jønch
Vurderingsankenævn København

Øvrige bestyrelsesmedlemmer


Gert Rasmussen
Vurderingsankenævn Fyn


Hans Christian Holst
Vurderingsankenævn Nordjylland


Annette Egelund
Vurderingsankenævn Nordsjælland


Eigil Holm Nielsen
Vurderingsankenævn Kronjylland og Aarhus

Øvrige suppleanter
Kim Skjoldborg
Vurderingsankenævn Fyn

Thea Maria Stougaard Petersen
Vurderingsankenævn Fyn

Kristian Kofoed
Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord

Peter Frøkjær
Vurderingsankenævn Østjylland

Sekretær
Jens Hartlev Jensen 
Skatteankestyrelsen
tlf. 33 76 07 02 
JHJ@sanst.dk

Revisorer
Søren Lindehøj Jensen
Vurderingsankenævn Storstrøm

Helle Jønch
Vurderingsankenævn København

Revisorsuppleant
Leif Eide Nielsen
Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd