Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Skatteministeren har den 19/11 2014 fremsat lovforslag om ændring af vurderingsloven (L76). 

Med forslaget fastfryses vurderingerne fra 2011 frem til 2017 men med 2,5 procent rabat, og der lægges op til, at de billigste boliger får en ekstra rabat på 2,5 procent.

Lovforslaget kan ses på Folketingets hjemmeside ft.dk.

Vurderingsankenævnsforeningens høringssvar kan ses på VAFs hjemmeside.