Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Kontingentet er vedtaget på foreningens generalforsamling og er i perioden
1. juli 2014 - 30. juni 2016:

kr. 300,- pr. år

Kontingentet kan via netbank eller pengeinstitut overføres til foreningens bankkonto i Sparekassen Kronjylland:

reg. nr. 9360 kontonr. 0009671722

Sidste betalingsfrist for kontingentet for 2015-2016 er den 1. november 2015. Kontingentet er fradragsberettiget på selvangivelsen i indkomstårene 2015.

Husk dit navn på indbetalingen.