Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Vurderingsankenævnsforeningen har den 1. juli sendt et velkomstbrev til skatteminister Karsten Lauritzen med lykønskning og håbet om en god og konstruktiv dialog fremover.