Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

På den ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2021 er foreningen vedtægter ændrede, og der opkræves ikke længere kontingent.