Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Høringssvar om udkast til bekendtgørelser om overførsel af FFF-sagerne til vurderings- og fællesankenævn.

Vurderingsankenævnsforeningen har afgivet høringssvar om udkast til bekendtgørelser om overførsel af FFF-sagerne fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene samt om ændring af bekendtgørelse om forretningsordenen for ankenævn.

Høringssvaret kan ses her.