Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Kontingentet er vedtaget på foreningens generalforsamling udgør 300 kr. for et helt år.

Sidste betalingsfrist for kontingentet for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 er den 30. juli 2017.

Kontingentet kan overføres via netbank eller pengeinstitut til foreningens bankkonto i Sparekassen Kronjylland:

Reg. nr. 9360

Kontonr. 0009671722

Husk dit navn på indbetalingen - og også cpr.nr., hvis du ønsker skattemæssigt fradrag.

Ønsker du ikke at oplyse cpr.nr. ved indbetalingen, kan du evt. i stedet sende det på en sikker mail (brug ...@sanst.dk - mailen) til vaf@sanst.dk, når du har indbetalt kontingentet.