Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Vi må desværre meddele, at Jørn Jensen, formand for VAF og medlem af VAN Nordsjælland, er afgået ved døden den 27. oktober 2019. 

Jørn Jensen besad en helt enestående erfaring på vurderingsområdet. Helt tilbage i 1974 blev Jørn vurderingsformand og medlem af skyldrådet, og han har siden da - bortset fra perioden fra 2002 til 2006 - været aktiv som lægmand på vurderingsområdet. Jørn var i årene 2006 til 2014 formand for Vurderingsankenævn Frederiksberg og Københavns Omegn, og han har siden 2014 været medlem af Vurderingsankenævn Nordsjælland. I september 2014 blev Jørn valgt til formand for VAF - et hverv, som han varetog frem til sin død.

Næstformand i VAF Per Vandkrog siger: "Jeg har sat stor pris på Jørn i det tætte samarbejde, vi har haft i VAF, især siden jeg blev næstformand i foreningen i 2016. Vi har haft et utroligt engageret og godt samarbejde, og jeg kom til at kende Jørn som en god ven. Det er derfor både et stort tab for mig personligt og for VAF som forening, at Jørn desværre ikke er her længere".

Direktør i Skatteankestyrelsen Winnie Jensen supplerer: "I Skatteankestyrelsen har vi sat stor pris på samarbejdet med Jørn Jensen og VAF. Jeg oplevede, at Jørn og styrelsen havde en fælles interesse i at skabe de bedst mulige rammer for at sikre korrekte afgørelser til tiden. Vi kommer til at savne Jørn som en vellidt og kompetent samarbejdspartner".

Næstformand Per Vandkrog (FAN Thisted) vil overtage rollen som formand for VAF, mens Uffe Nielsen (VAN Syd- og Østsjælland med Øer) bliver ny næstformand. Suppleant Jørn Erik Jensen (FAN Nordvestjylland), indtræder i bestyrelsen.