Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Vurderingsankenævnsforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling den 3. marts 2021 for medlemmerne af foreningen. Bestyrelsen vil på den ekstraordinære generalforsamling fremlægge forslag til ændring af foreningens vedtægter. Ændringerne har til formål at tilpasse vedtægterne til den kommende vurderingsankenævnsstruktur og til samarbejdsaftalen med Skatteankestyrelsen m.v. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er udsendt til foreningens medlemmer. Foreningen kan evt. kontaktes på vaf@sanst.dk.