Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

ois.dk
Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme.

realkreditraadet.dk
Realkreditrådet er brancheorganisation for realkreditinstitutter.

boligejer.dk
er en uvildig offentlig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig.

plansystem.dk
Plansystem.dk indeholder planer efter planloven, dvs. lokalplaner, kommuneplaner mm. indberettet til plansystemet.

Retsinformation.dk
Retsinformation.dk er et nyt netsted, der giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter.

Vurderingsvejledningen
Elektronisk vurderingsvejledning