Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Document date
09 dec 2010

Formål

Foreningens formål er at varetage de faglige og økonomiske interesser som medlemmer af vurderingsankenævn samt medlemmer af fælles skatte- og vurderingsankenævn har i forbindelse med udøvelse af deres hverv.

Bestyrelse

Se oversigt over foreningens bestyrelse.

Vedtægter

Læs foreningens vedtægter.

Kontingent

Læs om kontingentet.

Vurderingsankenævn

Oversigt over medlemmer i de enkelte vurderingsankenævn.

Sekretariat

Medarbejdere i Skatteankestyrelsen.