Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Folketinget har ved 2. behandlingen forkastet beslutningsforslag B 11, der var en genfremsættelse af beslutningsforslag B 140 fra folketingsåret 2010-11, 1. samling. Formålet med forslaget var at afskaffe det gældende ejendomsvurderingssystem med det formål at tilvejebringe et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom. Konkret var forslaget, at de almindelige vurderinger af fast ejendom skulle ophøre, og at der i stedet blev etableret en ny model for vurdering af nyopførte ejerboliger og erhvervsejendomme.

Beslutningsforslaget blev fremsat den 09-11-2011 og 1. behandlet/henvist til udvalg 01-12-2011. Betænkning er afgivet 08-12-2011, og forslaget er 2. behandlet/forkastet 15-12-2011.

Skatteminister Thor Möger Pedersens ministertale ved 1. behandlingen kan høres på Folketingets hjemmeside.