Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Med denne introduktion til arbejdet i vurderingsankenævnet er det mit håb at kunne bidrage til at omsætte de mange regler og bestemmelser i skatteforvaltningsretten til brugbar information om ankenævnsopgaven.

Bent Madsen, ankechef

Læs introduktionen.