Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Vurderingsankenævnsforeningen har afgivet høringssvar til forslaget til ny ejendomsvurderingslov og følgelovforslag med ny klagestruktur og konsekvensrettelser.

Høringssvaret kan ses her (klik her)

Bestyrelsen vil orientere herom på ERFA-mødet for formænd og mødeledere i Odense den 8. maj 2017.