Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

Dette er den fjerde beretning fra Ankecentret om vurderingsankenævnenes virksomhed.

Formålet med beretningen er at informere om vurderingsankenævnenes opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december 2010. Der redegøres blandt andet for antallet af klager og udfaldet heraf. Beretningen indeholder også oplysninger om vurderingsankenævnenes sammensætning, opgaver og arbejdsgrundlag.

Beretningen er udarbejdet med henblik på at udbrede kendskabet til vurderingsankenævnenes virke og funktioner samt for at skabe åbenhed omkring vurderingsankenævnenes arbejde.

Vurderingsankenævnene har en hjemmeside med oplysninger om nævnene med bl.a. information om klageprocedurer og regelgrundlag. Der er adgang til hjemmesiden via SKATs hjemmeside (skat.dk - under "Om koncernen" "Organisation" "Råd, nævn og udvalg" "Vurderingsankenævn").

De 15 ankenævn på vurderingsområdet har hver især offentliggjort en beretning for 2010. Disse er tilgængelige på vurderingsankenævnenes hjemmeside.

Ankecentret, juni 2011

Bent Madsen
Ankechef

Læs hele beretningen.