Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmesideDatoTitel
Tryk her for at se dokumentet05-11-19Vurderingsankenævnsforeningens formand Jørn Jensen er død
Tryk her for at se dokumentet02-09-19Dagsorden - generalforsamling 2019
Tryk her for at se dokumentet26-07-19Indkaldelse til generalforsamling 2019
Tryk her for at se dokumentet03-09-18Brev til medlemmerne - juli 2018
Tryk her for at se dokumentet06-02-18Brev til medlemmerne - februar 2018
Tryk her for at se dokumentet30-06-17Brev til medlemmerne - juni 2017
Tryk her for at se dokumentet29-06-17Kontingentbetaling – frist 30. juli 2017
Tryk her for at se dokumentet19-04-17VAFs høringssvar til forslag til en ny ejendomsvurderingslov og følgelovforslag med ny klagestruktur og konsekvensrettelser
Tryk her for at se dokumentet23-03-17Høring vedr. ny ejendomsvurderingslov og følgelov
Tryk her for at se dokumentet14-02-17Brev til medlemmerne - februar 2017
Tryk her for at se dokumentet06-01-17Høringssvar om udkast til bekendtgørelser om overførsel af FFF-sagerne til vurderings- og fællesankenævn.
Tryk her for at se dokumentet28-09-16Beslutningsreferat fra generalforsamling 2016
Tryk her for at se dokumentet28-09-16Budget VAF 2016-17 og 2017-18
Tryk her for at se dokumentet28-09-16Regnskab 2014-15 og 2015-16
Tryk her for at se dokumentet28-09-16Bestyrelsens beretning
Tryk her for at se dokumentet15-09-16Endelig dagsorden for VAFs generalforsamling 2016 og bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter
Tryk her for at se dokumentet08-09-16Invitation til Landsmøde for alle medlemmer af vurderings- og fællesankenævn
Tryk her for at se dokumentet31-08-16Brev til medlemmerne - august 2016
Tryk her for at se dokumentet31-08-16Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Vurderingsankenævnsforeningen
Tryk her for at se dokumentet30-06-16Brev til medlemmerne - februar 2016
Tryk her for at se dokumentet30-06-16Landsmøde den 26. september 2016
Tryk her for at se dokumentet14-12-15Referat fra bestyrelsesmødet den 16. november 2015
Tryk her for at se dokumentet31-08-15Brev til medlemmerne - august 2015
Tryk her for at se dokumentet24-08-15Referat fra ERFA-mødet den 11. maj 2015
Tryk her for at se dokumentet24-08-15Referat fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2015
Tryk her for at se dokumentet24-08-15Kontingent
Tryk her for at se dokumentet24-08-15Kontingent
Tryk her for at se dokumentet24-08-15Kontingent
Tryk her for at se dokumentet13-08-15Velkomstbrev til Skatteminister Karsten Lauritzen
Tryk her for at se dokumentet08-12-14Referat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2014
Tryk her for at se dokumentet08-12-14Vurderingsankenævnsforeningens høringssvar til L76
Tryk her for at se dokumentet08-12-14Forslag om ændring af vurderingsloven
Tryk her for at se dokumentet22-10-14Referat fra bestyrelsesmøde den 16. oktober 2014
Tryk her for at se dokumentet22-10-14Referat - generalforsamling 2014
Tryk her for at se dokumentet22-10-14Budget 2014-2016
Tryk her for at se dokumentet22-10-14Regnskab 2013-2014
Tryk her for at se dokumentet22-10-14Regnskab 2012-2013
Tryk her for at se dokumentet01-10-14Beretning 2013
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Forbedring af ejendomsvurderingen
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Bestyrelsen/formandens beretning på generalforsamling 2014
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Skatteministerens tale på årsmøde
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Velkomstbrev til ny skatteminister
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 14. september 2014
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2014
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Referat fra bestyrelsesmødet den 22. august 2014
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2014
Tryk her for at se dokumentet28-08-14Forslag til ændring af foreningens vedtægter
Tryk her for at se dokumentet28-08-14Generalforsamling 2014
Tryk her for at se dokumentet04-07-14Indbydelse til årsmøde for ankenævnsmedlemmer den 14.-15. september 2014
Tryk her for at se dokumentet04-07-14Indkaldelse til generalforsamling for foreningens medlemmer
Tryk her for at se dokumentet12-05-14Bestemmelser for Ankenævn (skat, vurdering og motor)
Tryk her for at se dokumentet12-05-14Sammensætningen i vurderingsankenævn pr. 1. juli 2014
Tryk her for at se dokumentet24-03-14Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2014
Tryk her for at se dokumentet24-03-14Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2013
Tryk her for at se dokumentet04-02-14Velkomstbrev til Skatteminister Morten Østergaard
Tryk her for at se dokumentet21-01-14Nytårshilsen fra Skatteankestyrelsens direktør
Tryk her for at se dokumentet19-12-13Bekendtgørelser som følge af ny klagestruktur
Tryk her for at se dokumentet03-12-13Vurderingsankenævnsforeningens høringssvar til bekendtgørelser som følge af ny klagestruktur
Tryk her for at se dokumentet02-12-13Brev til kommunerne om indstilling af medlemmer og suppleanter til skatte- og vurderingsankenævn
Tryk her for at se dokumentet20-11-13Lovforslag om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven
Tryk her for at se dokumentet05-11-13Høring - udkast til bekendtgørelser som følge af ny klagestruktur
Tryk her for at se dokumentet01-11-13Kredsinddelingsbekendtgørelse nr. 1227 af 24/10-2013
Tryk her for at se dokumentet27-09-13Høringssvar - udkast til ny kredsinddelingsbekendtgørelse
Tryk her for at se dokumentet09-09-13Formandens beretning fra landsmødet den 2. september 2013
Tryk her for at se dokumentet02-09-13Udkast til ny kredsinddelingsbekendtgørelse
Tryk her for at se dokumentet21-08-13Rigsrevisionens beretning om ejendomsvurderingen
Tryk her for at se dokumentet16-08-13Program for Landsmødet den 2. september 2013
Tryk her for at se dokumentet08-08-13Indbydelse til landsmøde for medlemmer af vurderingsankenævn og fællesankenævn
Tryk her for at se dokumentet04-07-13Referat fra bestyrelsesmøde den 6. maj 2013
Tryk her for at se dokumentet19-06-13L212 om ny klagestruktur på skatteområdet er vedtaget den 4. juni 2013
Tryk her for at se dokumentet19-06-13Henvendelse fra VAF til Folketingets Skatteudvalg efter fremsættelse af L212
Tryk her for at se dokumentet19-06-13Landsmøde i VAF
Tryk her for at se dokumentet19-06-13Brev fra Skatteministeren forud for fremsættelse af L212 om ændring af klagestrukturen
Tryk her for at se dokumentet19-06-13Referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2013
Tryk her for at se dokumentet29-04-13Lovforslag om ændring af klagestrukturen på skatteområdet
Tryk her for at se dokumentet25-01-13Lovforslag om ændring af klagestrukturen på skatteområdet
Tryk her for at se dokumentet16-01-13Forslag til ny kredsinddeling pr. 1. juli 2014
Tryk her for at se dokumentet07-01-13Formandsmøde i VAF
Tryk her for at se dokumentet07-01-13Referat fra bestyrelsesmøde i Vurderingankenævnsforeningen den 13. november 2012.
Tryk her for at se dokumentet07-01-13Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Vurderingsankenævnsforeningen den 10. september 2012
Tryk her for at se dokumentet07-01-13Referat fra bestyrelsesmøde i Vurderingsankenævnsforeningen den 9. september 2012
Tryk her for at se dokumentet07-01-13Bestyrelsens beretning - generalforsamlingen 2012
Tryk her for at se dokumentet02-01-13Regnskab 2010-2011 og Regnskab 2011-2012 samt budgetforslag 2012-2014
Tryk her for at se dokumentet02-01-13Beslutningsreferat fra generalforsamlingen 2012
Tryk her for at se dokumentet17-10-12Velkomstbrev til Skatteminister Holger K. Nielsen
Tryk her for at se dokumentet11-10-12Ændring af klagestrukturen på skatteområdet
Tryk her for at se dokumentet03-10-12Skatteministerens indlæg på Vurderingsankenævnets Landsmøde den 10. september 2012
Tryk her for at se dokumentet14-09-12Afskaffelse af fradrag for grundforbedring
Tryk her for at se dokumentet07-09-12Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde, den 4. september 2012
Tryk her for at se dokumentet16-08-12Dagsorden til generalforsamling den 10. september 2012
Tryk her for at se dokumentet15-08-12Lovforslag om afskaffelse af fradrag for grundforbedring
Tryk her for at se dokumentet06-07-12Statistik 2. kvartal 2012
Tryk her for at se dokumentet05-07-12Afskaffelse af fradrag for grundforbedringer - Aftale om skattereform 2012
Tryk her for at se dokumentet02-07-12Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Vurderingsankenævnsforeningen
Tryk her for at se dokumentet21-06-12Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (L187) er vedtaget
Tryk her for at se dokumentet21-06-12Referat fra bestyrelsesmøde 14-05-2012
Tryk her for at se dokumentet21-06-12Ankecentrets pressemeddelelse
Tryk her for at se dokumentet21-06-12Skatterådets årsberetning 2011
Tryk her for at se dokumentet08-06-12Skattereformen og fradrag i grundværdien for forbedringer
Tryk her for at se dokumentet07-06-12Landsskatterettens årsrapport 2011
Tryk her for at se dokumentet31-05-12Ankecentrets beretning om vurderingsankenævnenes virksomhed 2011
Tryk her for at se dokumentet21-05-12Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (L187)
Tryk her for at se dokumentet02-05-12Vurderingsankenævnenes beretninger for 2011
Tryk her for at se dokumentet20-04-12Statistik 1. kvartal 2012
Tryk her for at se dokumentet20-04-12Statistik 4. kvartal 2011
Tryk her for at se dokumentet19-04-12Statistik over sager i 2009
Tryk her for at se dokumentet19-04-12Statistik over sager i 2010
Tryk her for at se dokumentet19-04-12Statistik 3. kvartal 2011
Tryk her for at se dokumentet19-04-12Statistik 2. kvartal 2011
Tryk her for at se dokumentet26-03-12Vurderingsankenævn 2014-2020
Tryk her for at se dokumentet09-03-12Kontakt
Tryk her for at se dokumentet05-03-12Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 02-03-2012
Tryk her for at se dokumentet01-03-12B 11 Forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom.
Tryk her for at se dokumentet05-12-11Svarbrev fra skatteminister Thor Möger Pedersen til Vurderingsankenævnets formand Jørgen Svaneberg
Tryk her for at se dokumentet18-11-11Referat fra bestyrelsesmøde 14-11-2011
Tryk her for at se dokumentet14-10-11Kommunale skattetal for 2012
Tryk her for at se dokumentet03-10-11Statistik 1. kvartal 2011
Tryk her for at se dokumentet03-10-11Velkomstbrev til skatteminister Thor Möger Pedersen
Tryk her for at se dokumentet16-08-11Blanket 09.004 - Opgørelse vedrørende særlige ydelser
Tryk her for at se dokumentet27-07-11B 140 forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af af fast ejendom er vedtaget
Tryk her for at se dokumentet11-07-11Artikel med faktuelle oplysninger om årets meget omtalte ejendomsskattesager
Tryk her for at se dokumentet21-06-11Årsberetning for 2010
Tryk her for at se dokumentet20-06-11Pressemeddelelse - Det går op, det går ned med klager
Tryk her for at se dokumentet11-05-11Referat fra bestyrelsesmøde 09-05-2011
Tryk her for at se dokumentet23-02-11LBK nr. 175 af 23.02.2011 - Skatteforvaltningslov
Tryk her for at se dokumentet21-01-11Referat fra bestyrelsesmøde 17-01-2011
Tryk her for at se dokumentet22-12-10Lov nr. 1605 af 22.12.2010 - Ændring af lov om kommunal ejendomsskat
Tryk her for at se dokumentet09-12-10Om foreningen
Tryk her for at se dokumentet09-12-10Link
Tryk her for at se dokumentet09-12-10Skatteankestyrelsen
Tryk her for at se dokumentet08-12-10Bestyrelse
Tryk her for at se dokumentet13-11-10BEK nr. 1285 af 13.11.2010 - Kredsinddelingsbekendtgørelse
Tryk her for at se dokumentet15-10-10Kommunale skattetal 2011
Tryk her for at se dokumentet13-09-10Vedtægter
Tryk her for at se dokumentet31-05-10Introduktion til Vurderingsankenævnet
Tryk her for at se dokumentet01-05-10Årsberetning for 2009
Tryk her for at se dokumentet10-11-09BEK nr. 1058 af 10.11.2009 - Forretningsorden
Tryk her for at se dokumentet16-10-09Kommunale skattetal for 2010
Tryk her for at se dokumentet29-09-09Nye skatte- og vurderingsankenævn
Tryk her for at se dokumentet01-05-09Årsberetning for 2008
Tryk her for at se dokumentet09-02-09Boligskattereform - artikel
Tryk her for at se dokumentet22-01-09SKR 9087 af 22.01.2009 - Uddelegering af kompetence til SKATs ankechef
Tryk her for at se dokumentet01-05-08Årsberetning for perioden 1. juli 2006 - 31. december 2007
Tryk her for at se dokumentet12-08-07Spørgsmål til skatteministeren om FFF
Tryk her for at se dokumentet26-06-07BEK nr. 814 af 26.06.2007 - Vurdering af ejendomme i lige og ulige år
Tryk her for at se dokumentet01-12-06Overførsel af sager mellem vurderingsankenævn
Tryk her for at se dokumentet27-09-06Spørgsmål til skatteministeren/skatteudvalget
Tryk her for at se dokumentet17-08-06LBK nr. 891 af 17.08.2006 - Ejendomsavancebeskatning
Tryk her for at se dokumentet03-09-02LBK nr. 740 af 03.09.2002 - Vurderingsloven