Gå til forsiden af vurderingsankenævnets hjemmeside

DatoTitel
01-05-08Årsberetning for perioden 1. juli 2006 - 31. december 2007
01-05-10Årsberetning for 2009
01-05-09Årsberetning for 2008
21-06-11Årsberetning for 2010
11-10-12Ændring af klagestrukturen på skatteområdet
08-12-14Vurderingsankenævnsforeningens høringssvar til L76
03-12-13Vurderingsankenævnsforeningens høringssvar til bekendtgørelser som følge af ny klagestruktur
05-11-19Vurderingsankenævnsforeningens formand Jørn Jensen er død
09-04-21Vurderingsankenævnsforeningen har ændret vedtægter
02-05-12Vurderingsankenævnenes beretninger for 2011
26-03-12Vurderingsankenævn 2022
03-10-11Velkomstbrev til skatteminister Thor Möger Pedersen
04-02-14Velkomstbrev til Skatteminister Morten Østergaard
13-08-15Velkomstbrev til Skatteminister Karsten Lauritzen
17-10-12Velkomstbrev til Skatteminister Holger K. Nielsen
29-09-14Velkomstbrev til ny skatteminister
13-09-10Vedtægter
19-04-17VAFs høringssvar til forslag til en ny ejendomsvurderingslov og følgelovforslag med ny klagestruktur og konsekvensrettelser
02-09-13Udkast til ny kredsinddelingsbekendtgørelse
05-12-11Svarbrev fra skatteminister Thor Möger Pedersen til Vurderingsankenævnets formand Jørgen Svaneberg
19-04-12Statistik over sager i 2010
19-04-12Statistik over sager i 2009
20-04-12Statistik 4. kvartal 2011
19-04-12Statistik 3. kvartal 2011
06-07-12Statistik 2. kvartal 2012
19-04-12Statistik 2. kvartal 2011
20-04-12Statistik 1. kvartal 2012
03-10-11Statistik 1. kvartal 2011
27-09-06Spørgsmål til skatteministeren/skatteudvalget
12-08-07Spørgsmål til skatteministeren om FFF
22-01-09SKR 9087 af 22.01.2009 - Uddelegering af kompetence til SKATs ankechef
21-06-12Skatterådets årsberetning 2011
08-06-12Skattereformen og fradrag i grundværdien for forbedringer
29-09-14Skatteministerens tale på årsmøde
03-10-12Skatteministerens indlæg på Vurderingsankenævnets Landsmøde den 10. september 2012
09-12-10Skatteankestyrelsen
12-05-14Sammensætningen i vurderingsankenævn pr. 1. juli 2014
21-08-13Rigsrevisionens beretning om ejendomsvurderingen
28-09-16Regnskab 2014-15 og 2015-16
22-10-14Regnskab 2013-2014
22-10-14Regnskab 2012-2013
02-01-13Regnskab 2010-2011 og Regnskab 2011-2012 samt budgetforslag 2012-2014
07-01-13Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Vurderingsankenævnsforeningen den 10. september 2012
29-09-14Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 14. september 2014
24-08-15Referat fra ERFA-mødet den 11. maj 2015
07-09-12Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde, den 4. september 2012
05-03-12Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 02-03-2012
29-09-14Referat fra bestyrelsesmødet den 22. august 2014
29-09-14Referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2014
08-12-14Referat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2014
14-12-15Referat fra bestyrelsesmødet den 16. november 2015
29-09-14Referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2014
24-08-15Referat fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2015
07-01-13Referat fra bestyrelsesmøde i Vurderingsankenævnsforeningen den 9. september 2012
07-01-13Referat fra bestyrelsesmøde i Vurderingankenævnsforeningen den 13. november 2012.
04-07-13Referat fra bestyrelsesmøde den 6. maj 2013
24-03-14Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2013
24-03-14Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2014
19-06-13Referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2013
22-10-14Referat fra bestyrelsesmøde den 16. oktober 2014
21-01-11Referat fra bestyrelsesmøde 17-01-2011
18-11-11Referat fra bestyrelsesmøde 14-11-2011
21-06-12Referat fra bestyrelsesmøde 14-05-2012
11-05-11Referat fra bestyrelsesmøde 09-05-2011
22-10-14Referat - generalforsamling 2014
16-08-13Program for Landsmødet den 2. september 2013
20-06-11Pressemeddelelse - Det går op, det går ned med klager
01-12-06Overførsel af sager mellem vurderingsankenævn
09-12-10Om foreningen
21-01-14Nytårshilsen fra Skatteankestyrelsens direktør
29-09-09Nye skatte- og vurderingsankenævn
31-10-23Mentorordning
20-11-13Lovforslag om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven
29-04-13Lovforslag om ændring af klagestrukturen på skatteområdet
25-01-13Lovforslag om ændring af klagestrukturen på skatteområdet
15-08-12Lovforslag om afskaffelse af fradrag for grundforbedring
22-12-10Lov nr. 1605 af 22.12.2010 - Ændring af lov om kommunal ejendomsskat
09-12-10Link
17-08-06LBK nr. 891 af 17.08.2006 - Ejendomsavancebeskatning
03-09-02LBK nr. 740 af 03.09.2002 - Vurderingsloven
23-02-11LBK nr. 175 af 23.02.2011 - Skatteforvaltningslov
07-06-12Landsskatterettens årsrapport 2011
19-06-13Landsmøde i VAF
30-06-16Landsmøde den 26. september 2016
19-06-13L212 om ny klagestruktur på skatteområdet er vedtaget den 4. juni 2013
01-11-13Kredsinddelingsbekendtgørelse nr. 1227 af 24/10-2013
29-06-17Kontingentbetaling – frist 30. juli 2017
24-08-15Kontingent
24-08-15Kontingent
24-08-15Kontingent
09-03-12Kontakt
14-10-11Kommunale skattetal for 2012
16-10-09Kommunale skattetal for 2010
15-10-10Kommunale skattetal 2011
08-09-16Invitation til Landsmøde for alle medlemmer af vurderings- og fællesankenævn
31-05-10Introduktion til Vurderingsankenævnet
31-08-16Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Vurderingsankenævnsforeningen
04-07-14Indkaldelse til generalforsamling for foreningens medlemmer
26-07-19Indkaldelse til generalforsamling 2019
02-07-12Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Vurderingsankenævnsforeningen
04-07-14Indbydelse til årsmøde for ankenævnsmedlemmer den 14.-15. september 2014
08-08-13Indbydelse til landsmøde for medlemmer af vurderingsankenævn og fællesankenævn
06-01-17Høringssvar om udkast til bekendtgørelser om overførsel af FFF-sagerne til vurderings- og fællesankenævn.
31-10-23Høringssvar fra VAF - ændring af ejendomsvurderingsloven (februar 2023)
27-09-13Høringssvar - udkast til ny kredsinddelingsbekendtgørelse
23-03-17Høring vedr. ny ejendomsvurderingslov og følgelov
05-11-13Høring - udkast til bekendtgørelser som følge af ny klagestruktur
19-06-13Henvendelse fra VAF til Folketingets Skatteudvalg efter fremsættelse af L212
16-08-11Godtgørelse af udgifter til transport mv.
28-08-14Generalforsamling 2014
28-08-14Forslag til ændring af foreningens vedtægter
16-01-13Forslag til ny kredsinddeling pr. 1. juli 2014
21-06-12Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (L187) er vedtaget
21-05-12Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (L187)
08-12-14Forslag om ændring af vurderingsloven
07-01-13Formandsmøde i VAF
09-09-13Formandens beretning fra landsmødet den 2. september 2013
29-09-14Forbedring af ejendomsvurderingen
15-09-16Endelig dagsorden for VAFs generalforsamling 2016 og bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter
17-02-21Ekstraordinær generalforsamling 3. marts 2021
16-08-12Dagsorden til generalforsamling den 10. september 2012
02-09-19Dagsorden - generalforsamling 2019
28-09-16Budget VAF 2016-17 og 2017-18
22-10-14Budget 2014-2016
30-06-17Brev til medlemmerne - juni 2017
03-09-18Brev til medlemmerne - juli 2018
06-02-18Brev til medlemmerne - februar 2018
14-02-17Brev til medlemmerne - februar 2017
30-06-16Brev til medlemmerne - februar 2016
31-08-16Brev til medlemmerne - august 2016
31-08-15Brev til medlemmerne - august 2015
02-12-13Brev til kommunerne om indstilling af medlemmer og suppleanter til skatte- og vurderingsankenævn
19-06-13Brev fra Skatteministeren forud for fremsættelse af L212 om ændring af klagestrukturen
09-02-09Boligskattereform - artikel
07-01-13Bestyrelsens beretning - generalforsamlingen 2012
28-09-16Bestyrelsens beretning
29-09-14Bestyrelsen/formandens beretning på generalforsamling 2014
08-12-10Bestyrelse - valgt på foreningens generalforsamling den 24/8 2022
12-05-14Bestemmelser for Ankenævn (skat, vurdering og motor)
29-08-22Beslutningsreferat og mødemateriale fra generalforsamling 2022
02-01-13Beslutningsreferat fra generalforsamlingen 2012
28-09-16Beslutningsreferat fra generalforsamling 2016
01-10-14Beretning 2013
19-12-13Bekendtgørelser som følge af ny klagestruktur
26-06-07BEK nr. 814 af 26.06.2007 - Vurdering af ejendomme i lige og ulige år
13-11-10BEK nr. 1285 af 13.11.2010 - Kredsinddelingsbekendtgørelse
10-11-09BEK nr. 1058 af 10.11.2009 - Forretningsorden
27-07-11B 140 forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af af fast ejendom er vedtaget
01-03-12B 11 Forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom.
11-07-11Artikel med faktuelle oplysninger om årets meget omtalte ejendomsskattesager
21-06-12Ankecentrets pressemeddelelse
31-05-12Ankecentrets beretning om vurderingsankenævnenes virksomhed 2011
05-07-12Afskaffelse af fradrag for grundforbedringer - Aftale om skattereform 2012
14-09-12Afskaffelse af fradrag for grundforbedring